Trước tiên (4) Áo quần lót phải chọn vật liệu có độ hút ẩm