Muôn được làm việc cho Bill Gates thì ít nhất cũng cần phải