Những kiến thức đơn giản về di truyền

Bất kể tình huống nào, trưóc khi đẻ đều không có cách gì phán đoán được rõ ràng có dị tật hay không, bởi vậy có phụ nữ mang thai hay lo sợ vể vấn đề này, lo mình sinh ra con dị thường.

Nhưng tỉ lệ phát sinh trẻ dị thường rất thấp, chỉ cần áp dụng các biện pháp dự phòng thích đáng, tuân thủ các điểm liên quan, cần chú ý là tránh được sinh con dị thường ở một mức độ nào đó. Nếu kiên quyết làm tốt những công việc dự phòng này thì không việc gì phải lo lắng.

>> Xem thêm: may loc khong khi hitachi

  1. những kiến thức đơn giản vê di truyền

  2. Nhiễm sắc thể và gien di truyền :

Lúc sinh con, mọi người thường bàn tán trẻ có khuôn mặt giống bô” mẹ ở những điểm nào. Tuy chủ yếu mọi người chỉ nói đến khuôn mặt, nhưng không chỉ như vậy, trẻ có rất nhiều chỗ như hình dáng, xương cốt, thậm chí tính cách tương tự như cha mẹ

may loc khong khi 4

>> Độ tài xỉu

Hiện tượng cha mẹ truyền

>> Xem thêm: may loc nuoc ro

cho con cái những đặc trưng của mình gọi là hiện tượng di truyền. Hiện tượng di truyền là kết quả tác dụng của gien di truyền.

>> Tham khảo: Máy lọc không khí Stadler Form Robert tại Hà Nội

Thân thể con người do 500 triệu tê bào cấu tạo nên. Tất cả các tế bào đều có nhân tê bào, trong nhân có các gien di truyền sắp xếp trên các nhiễm sắc thể dạng sợi tơ, bất kể loại tế bào nào, các gien di truyền đều có những tổ hợp giống nhau, sắp xếp theo một trình tự nhất định trên nhiễm sắc thể.

Nhiễm sắc thể và gien di truyền có một dạng vật chất cấu tạo từ các axít amin gọi là DNA. Khi sự sắp xếp của các axít amin cấu tạo nên dạng vật chất này bị thay đổi một chút là tính chất của gien di truyền đã bị thay đổi.

> Xem thêm:  Kiểu phụ nữ thích giao tiếp

Add Comment