game bài bạn biết câu ngạn ngữ cũ về sức mạnh về con số

Bạn biết câu ngạn ngữ cũ về sức mạnh về con số? Vâng, chiếc nhẫn đặc biệt đúng khi nói đến cuộc đời của một chuyên gia lập kế hoạch sự kiện thành công. Vì vậy, nếu bạn là một người mới trong ngành, cơ hội kết nối với các chủ doanh nghiệp có cùng chí hướng có thể giúp bạn thiết kế một sự khởi đầu thành công. Nó cũng là một nguồn tài nguyên hoàn hảo cho các doanh nhân thành lập đang tìm kiếm các chiến lược kinh doanh sáng tạo.

 game bài bạn biết câu ngạn ngữ cũ về sức mạnh về con số

game bài bạn biết câu ngạn ngữ cũ về sức mạnh về con số.

Hội thảo của Tổ chức sự kiện được tạo ra để trở thành một mạng lưới những người tuyệt vời, những người đam mê lập kế hoạch sự kiện và tinh thần kinh doanh. Đó là một cộng đồng hỗ trợ các nhà lập kế hoạch sự kiện học hỏi và phát triển với nhau. Các chuyên gia trong nhóm này đại diện cho một số hốc trong ngành công nghiệp của chúng tôi – từ các cuộc họp và các nhà hoạch định sự kiện của công ty, cho các chuyên gia chuyên về đám cưới và lễ kỷ niệm sinh nhật xa hoa, để gây quỹ (và mọi thứ ở giữa) như tài xỉu, đánh bài.

Add Comment