Freud đánh bài không cần mạng và đều đề cập tới chủ đề tuổi thơ

Giáo dục

Về việc ứng dụng pháp phân tâm học vào giáo dục, Freud nói rằng mình chẳng có đóng góp gì. Ông đã giao cho Melanie Klein và Anna, nhiệm vụ con gái ông, ứng dụng mô hình tâm lý học siêu hình vào giáo dục. Tuy nhiên, trong hầu hết các tác phẩm của mình, Freud đánh bài không cần mạng và đều đề cập tới chủ đề tuổi thơ. Từ lý thuyết các giai đoạn cho tới khái niệm về sự cám dỗ thời thơ ấu, từ quan điểm về tính dục trẻ em tới khái niệm trọng tâm về phức cảm Oedipus, toàn bộ tập sao lục được căn cứ vào lý thuyết về thời kỳ thơ ấu và sự phát triển của trẻ. Thời thơ ấu được xem như một giai đoạn quyết định đối với sự phát triển của loài người.

anh-lan-32-527

Vì thế, Freud đánh bài kiếm tiền nên  có tầm ảnh hưởng quyết định tới tư tưởng giáo dục thế kỉ XX. Hầu như mọi tác giả đương thời khi viết giáo dục đều đề cập tới ông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Một số người dựa vào học thuyết của ông để tìm ra một cách tiếp cận cụ thể nào đó, những người khác thì mượn các khái niệm mà ông đưa ra. Thành công này lại do sự hồ trong cách diễn giải quan điểm của ông. Những người nhận thấy ở ông là một người tố

Freud đánh bài không cần mạng và đều đề cập tới chủ đề tuổi thơ

giác quá trình đồng hóa (giáo dục – quyền lực – chứng loạn thần kinh chức năng) đã xếp ông vào hàng những người ủng hộ phương pháp trị liệu giải tỏa cảm xúc. Những người khác đánh bài game đánh bài và lại kêu gọi ông phải cứu nguy cho cái uy của người lớn. Freud tiếp tục bị kéo đi kéo lại trong hai luồng này.

anh-lan-32-528

Tình huống trên là do ông đánh bài gian lận và không có một chuyên luận nào về giáo dục. Nhưng trong suốt sự nghiệp của Freud, ông luôn tìm hiểu, nghiên cứu kỹ lưỡng và khi cần còn phê phán vai trò của thầy giáo cũng như cha mẹ, hay là cái uy của người lớn đối với trẻ nhỏ. Thực sự, không một tác phẩm nào của Freud lại không bàn đến một vấn đề giáo dục. Từ tác phẩm Ba luận về lý thuyết tính dục (Three essays on the Theory of Sexuality) (1905) tới Nền văn minh và những bất mãn của nó (Civilization and its Discontents) (1930) ông đều không ngừng đưa ra những viện dẫn giáo dục.

Add Comment