Bất kể tình huống nào, trưóc khi đẻ đều không có cách gì phán